Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla Hry MU Husita Serveru

Pravidla hry pro MU Husita server

My, GM team v čele s GM Bossem Rambem, jsme se usnesli na znění těchto pravidel.

Hlava I. Základní pojmy

§ 1 Server
(1) Hrajete zde dobrovolně a zadarmo.
(2) My se o server staráme taky dobrovolně a zadarmo.
(3) Registrace na server může být kdykoliv ukončena.
(4) Můžete své hraní kdykoliv ukončit.
(5) Server může svůj provoz také kdykoliv ukončit či změnit konfiguraci.
(6) Práva, závazky a povinnosti nemáte žádné - záruky taky ne.

§ 2 Game Master
(1) Game Master (dále jen GM) se stará o dodržování zásad, které stanovují tato pravidla, dále o udržení zásad slušného chování. Pokud dojde k prohřešku, jsou GM oprávněni udělovat BANy.
(2) Každé GM má jméno tvořeno pouze 3mi znaky, je v Guildě s názvem ADMINS a má na rameni písmeno "A". Tyto znaky nelze falšovat. Zfalšování nebo napodobování je trestné.
(3) Žádné GM se vás neptá na registrační údaje, na heslo od accountu, ani na další soukromé údaje.
(4) GM s nikým neobchoduje, nekupuje a ani neprodává věci.
(5) GM nevylepšují věci ostatním hráčům, neportují hráče do lokací.
(6) GM lze kontaktovat přímo ve hře, a nebo na foru pomocí PM zprávy. Popište přesně váš problém, uveďte vaší kompletní identifikaci (account, jméno postavy) a pokud bude domluva delší, používejte citace, které zachovávají historii zpráv.
(7) GM pořádají eventy, které jsou plně v jejich kompetenci. Pokud GM usoudí, že event je větší, než je obvyklé, může o eventu informovat na foru přes Avíza akcí. Ostatní eventy jsou dělány pouze pro online hráče. Nikdo si nemůže nárokovat právo na výhru. O výhře rozhoduje GM.
(8) GM Bossem je Rambo. Jemu jedinému náleží přezkum rozhodnutí. Pokud tedy nesouhlasíte s rozhodnutím GM, kontaktujte právě jeho, a to nejlépe přes PM na foru.
(9) Je zakázáno napadat nepodloženě GM a ostatní členy Husita teamu (admin, moderátor) veřejně na foru, stejně tak ve hře. Trestem za takovéto jednání je odpočinek od fora i od hry v rozmezí od 1 měsíce po 9999 (Poprvé BAN na 1 měsíc, podruhé 6 měsíců, potřetí 9999). Pokud nesouhlasíte s postupem Husita teamu, konzultujte to přímo s Rambem, opět pomocí PM na foru.
(10) Než se GM začnete ptát na pravidla a návody, přečtěte si je na fórku (jak se dělají křídla, modrá aura, svatba, atd.). Co můžete vyřešit přes fórum, řešte přes fórum. Ve hře řešte jen neodkladné věci, které vyžadují online přítomnost vás i GM. Pokud vás GM vyzve, abyste problém napsali na fórum, uposlechněte.
(11) Ve hře nejste jediní a první, se kterými se GM v téže chvíli baví, proto počkejte, až bude mít na vás čas. To, že vám hned neodpovídá, neznamená, že vás přehlíží.
(12) Bránění GM v jejich práci je taky po zásluze odměněno, např. když někdo bootí a dáte mu duel nebo trade, tak dostanete BAN, o výši BANu rozhodne GM.
(13) GM vám na požádání uspořádají svatbu – registraci – rozvod. Ceny a postup je uveden na foru.

Hlava II. Pravidla

§ 3 Základní pravidla serveru
(1) Hráči jsou povinni pravidla znát a řídit se jimi, jejich neznalost neomlouvá.
(2) Základním pravidlem je slušnost. Chovejte se tak, jak si přejete, aby se ostatní chovali k vám. Pokud se budete chovat slušně a morálně, nehrozí vám trest. Vždy, pokud o něco žádáte, učiňte to slušně, ochota hráčů bude pak určitě vyšší.
(3) Nehráčské chování je takové chování, které ohrožuje ostatní hráče a je schopno jim uškodit, popřípadě je pohoršit. Nehráčské chování se zakazuje.
(4) Názvy herních postav, Guild a nick na forum nesmí propagovat fašismus, rasismus, terorismus, nesmí obsahovat urážlivá a sprostá slova. Také se nedoporučuje, aby postavy měly ve jménu znaky, které by mohly způsobit nepříjemnosti ve skriptech a v databázi ("=", "<", ">",# apod...), takové postavy si zakládáte na vlastní riziko.

Hlava III. Sankce

§ 4 Booting
(1) Booting je zakázaný. Pokud vás GM chytne, jak expíte a nejste přítomni u PC. Hrozí tyto sankce:
a) Booting = Stržení 30% statů + sebrání jednoho náhodného itemu
b) Booting = Stržení 60% statů + sebrání jednoho náhodného itemu
c) Booting = Stržení 90% statů + sebrání jednoho náhodného itemu
d) Booting = Stržení 90% statů + sebrání jednoho náhodného itemu + Ban na 500 hodin
e) Booting = Ban na 9999
(2) Booting posuzují pouze GM. Pokud chytíte bootícího a chcete si vzít jeho flek, je nutno dodržet několik pravidel. Přijdete a slušně pozdravíte, hráč jen stojí a neodpovídá (pokud se pohybuje, tak je jasné, že je u počítače a jen se například healuje), pozdravíte vícekrát, nejméně třikrát. Pokud ani tak hráč neodpovídá, tak máte právo ho killnout a převzít flek. Avšak mezi 3 pozdravy musí být rozestup alespoň 2 minuty. Vše si screenujte i s chatem. Rozdíl mezi screeny musí být ovšem alespoň 3 minuty: např. 17:01 a druhý v 17:04 (jde o to, že můžete přijít na konci 17:01, a pak byste měli do 17:03 jen necelé 2 minuty). Alternativou je ještě kontaktovat nějaké GM, ať problém vyřeší. Avšak pokud dojde k tomu, že bezdůvodně killnete hráče, který byl přítomný a vy nebudete mít screeny, můžete být potrestáni vy za nehráčské chování.
(3) Povinností každého hráče je odpovědět na pozdrav GM, které provádí kontrolu. Pozdravem se rozumí slušné pozdravení – ahoj, čus, čau. Pozdrav typu cc, cf, cs není pozdrav a nebude tolerováno (může se stát, že budete portnuti do města, nebo disconnect). Pohyb a změna kouzel neznamená, že jste přítomni. Pozdrav typu NO KS, KS, KSA a nebo jiná nemístná hláška jako Vypal, odpal… bude trestána BANem na 24 hodin.

§ 5 Nehráčské chování
(1) Nadávání a urážky GM nebo ostatních hráčů se řeší dle závažnosti. Za takovéto jednání náleží BAN ve výší 6 hodin až 9999. Trestné jsou i zkratky typu kkt, dpc, …
(2) Okrádání hráčů pomocí kouzel a skillů je zakázáno. Navádění hráčů, aby při trade kliknuli na kouzla nebo skilly, se trestá nekompromisně BANem na 9999 a to i pouhý pokus, kde hráč napíše např. „Ukážu ti fintu, jak si vylepšit set nebo zbraň pomocí kouzel.“ Uděláte screen, pošlete ho přes PM některému z GM, nebo dáte do příslušné sekce a hráč, který vás bude navádět, bude po zásluze odměněn 500 hodinami až 9999.
(3) Okradení se neřeší, pokud: Převádění itemů z jednoho accountu na druhý přes nějakého hráče, při větších obchodech, ke kterým nepřizvete GM. Při podobných obchodech využívejte Trade evidence agreement utilitku, kterou najdete na webovém rozhraní; používá se k evidenci dohod mezi hráči a následně slouží k potrestání toho, kdo dohodu nedodržel. Pokud vám někdo vykrade account, musí znát vaše heslo. Zapřemýšlejte, jestli nemáte heslo moc primitivní a nebo jestli jste ho někomu nedali. Také jestli nemáte v počítači program, který posílá vaše hesla cizím lidem.
(4) Trest za bezdůvodný kill a nehráčské chování je dle posouzení situace trestán 1 hodinou až 9999.
(5) Za kill u Kunduna nebo u jiných Bossů (malé, střední a velké duše) je trest na posouzení GM.
(6) Post slouží k obchodování. Neřešte osobní věci přes post. Spam postu bude řešit GM dle závažnosti od 1 hodiny až po 100 hodin. Nadávky na Goblina v postu se částečně tolerují, avšak neznamená to, že budete nadávat soustavně. I zde platí zásada přiměřenosti. Přes post je také zakázáno urážet hráče (viz. (1) ).
(7) Pokud vás někdo obtěžuje, jemně mu řekněte, aby toho nechal. Zabití dané osoby obvykle není řešením (osoba se nejspíš pokusí o pomstu, popř. vás nahlásí). Pokud jakékoli pokusy o uklidnění selžou, nebo pokud vás uráží, kontaktujte GM, které se nachází ve hře a připravte si screen s chatem. Pokud ve hře žádné není, použijte PM na foru, popř. si screen schovejte a počkejte, až se GM ukáže. Mějte na paměti, že problémy staré několik týdnů se řešit rozhodně nebudou.
(8) Narušování eventů, svateb, registrací a rozvodů se trestá dle uvážení GM 1 hodinou až 24 hodinami.
(9) Prodávání expících míst je zakázáno. Za porušení tohoto ustanovení náleží porušiteli sankce ve výši:
a) upozornění = 50hodin BAN
b) upozornění = 100hodin BAN
c) upozornění = 200hodin BAN
d) upozornění = 2000hodin BAN
e) upozornění = 9999hodin BAN

§ 6 Jednání proti serveru
(1) Trestem za zneužívání podpůrných programů např. Speed hacku ve hře ve svůj prospěch nebo ve prospěch své guildy/aliance je BAN na 9999.
(2) Trestem za zneužití BUGu ve hře ve svůj prospěch a nebo prospěch guildy/aliance, nebo následného nenahlášení zjištěného BUGu ve hře je BAN na 9999.
(3) Propagace cizích serverů je zakázána pod hrozbou BANu na 300 hodin až 9999.
(4) Odkazy na stránky s keyloggery nebo jinými viry se trestají BANem na 9999.
(5) Vydávání se za GM je zakázáno. Takový hráč dostane BAN na 9999.
(6) Kdo bude vyhrožovat jinému tím, že mu GM udělí BAN, sám se vystavuje hrozbě BANu na 300 hodin až 9999.
(7) V mimořádných případech při opětovném hrubém porušení pravidel a nebo např. při propagaci rasismu, fašismu, nevhodného obsahu nebo odkazy zveřejněné na foru, se uděluje ID BAN, při zvláště hrubém porušení pak IP BAN.
(8) Prodávání nebo nabízení accountu za reálné peníze se trestá zablokováním tohoto accountu na 9999 (tím je myšleno i jakákoliv výměna accountu za jiný account na našem a jiných herních serverech, nebo např. směna za credit, směna za cokoliv).

§ 7 Nepřítomnost a neoprávněné napomáhání
(1) AFK (away from keyboard = nepřítomnost u PC) je povolené ve městech, na místech podobná městu a kdekoliv jinde, pokud nedochází k jakémukoliv útočení na monstra, a to platí i pro pomocníky a mazlíčky.
(2) AFK hráč neztrácí nárok na flek, kde stojí, po dobu 10 minut, poté může dojít ke killu tohoto hráče. Vše musí být nascreenováno, jinak hrozí trest za nehráčské chování.
(3) AFK u Kunduna je stejné jako na expících místech. Po 5 minutách nepřítomnosti je kill tohoto hráče povolen.
(4) Expení hráčů, kteří jsou AFK a přitom v partě, je dovoleno pouze po dobu 10 minut od začátku AFK. Opakované AFK nad poměry obvyklé není dovoleno. GM posoudí výši trestu od napomenutí po uložení BANu na 1 týden. Pokud dojde k opětovnému chycení, hrozí BAN na 1 měsíc až 9999.
(5) Expení jiných hráčů, kteří jsou v partě, na chráněných místech (arena ohrada), je zakázané. Výše trestu záleží na uvážení GM v rozmezí napomenutí/disconnectu až 9999.
(6) Expení dvou spuštěných postav na dvou accountech jednou osobou je zakázáno. Každý může být ve hře v jednu chvíli jen za jednu postavu. Toto pravidlo se nevztahuje pouze na vzájemné expení, ale také na expení dvou postav na jiných místech. Porušení se trestá BANem na 500 hodin až 9999 na oba accounty.

§ 8 Prohřešky proti jiným hráčům
(1) Toto není PvP server.
(2) Bezdůvodné zabíjení není dovolené. Bude trestáno jako nehráčské chování.
(3) K poměřování sil využívejte funkci duel. Pokud hráč duel nepřijme, nezabíjejte ho.
(4) Útočí-li více hráčů jedné Guildy na jiného hráče, hrozí celé Guildě BAN do 24 hodin. Platí jeden za všechny, všichni za jednoho. Výjimkou je, pokud jste v znepřátelených guildách.
(5) Neznevažujte a neposmívejte se vašemu protihráči, kterého jste právě porazili. A už vůbec ho neznevažujte v očích ostatních. V takovém případě vám hrozí několikahodinová přestávka.
(6) Expícím flekem se rozumí místo, kde dochází k respawnu monster. Každý hráč může expit pouze na jednom expícím místě.
(7) Kill steal (dále jen KS) je expení na místě, kde expí jiný hráč bez souhlasu. KS je zakázané a řeší se jako nehráčské chování. Problémy s KS se řeší přímo ve hře s přítomným GM.
(8) KS se neřeší v Deviasu 3 (hrádek), který je určen pro sběr medailí.
(9) Nárok na Kunduna má ten hráč, který je u něj první. Pokud se stane, že jsou u něj hráči současně, pak nastupuje domluva. Hráči se o rozdělení dropu dohodnou, popřípadě se dohodnou o tom, že o spravedlivém vypořádání rozhodne GM. Když hráči nebudou schopni se domluvit ani o tomto, vystavují se hrozby trestu za nehráčské chování. I zde je povinnost dokládat screeny.
(10) Ustanovení o Kundunovi platí přiměřeně i na Bossy.

Hlava IV. Doporučující a závěrečná ustanovení

§ 9 Doporučující ustanovení
(1) Caps Lock není žádný spínač frajerství, TAKŽE HO NEMUSÍTE POUŽÍVAT, ABYSTE SE STALI NEJVĚTŠÍMI MACHRY NA SERVERU.
(2) Dozvěděli jste se, že někdo plánuje spáchat nějakou hloupost? Kontaktujte někoho z GM teamu. Samozřejmě se to týká jen případů, kdy to je pravděpodobně myšleno vážně. Výroky typu „OMG, hacknu tendle server“ nezní moc pravděpodobně.
(3) Pokud jste někým bezdůvodně zabiti, nenadávejte mu, ani ho nijak neurážejte. Zvítězíte, aniž byste se s vrahem museli dlouze dohadovat. Pokud by se jednalo o opakovaný kill, zavolejte GM a nebo pořiďte screeny.
(4) Duel není nepřátelský souboj, ve kterém jde o všechno. Prohra není důvodem k nenávisti v hlavní roli s vaším soupeřem.
(5) Nebojujte uprostřed frekventovaných oblastí. To se týká hlavně těsné blízkosti východů z měst a expících míst.
(6) Nejjednodušším řešením KS je dohoda, na základě níž si všichni přítomní rozdělí území k expení, aby nedocházelo ke konfliktům. Pokud nedojde ke shodě, pak stačí přivolat k situaci GM. Pokud ani to nepomůže k dohodě, GM může udělit tresty na uklidnění a promyšlení.
(7) Pokud nechcete, aby vám člověk ksoval, požádejte ho o to slušně. Výrazy typu NO KS, KS, KSA PLS můžou vést k tomu, že budete killnuti.
(8) Lze dát na váš account BAN na vaši žádost. Nečekejte ale, že dostanete BAN, za 1 hodinu se vám to rozleží v hlavě a budete ho chtít zrušit. BAN bude aktivní minimálně 14 dní od vašeho oznámení GM.

§ 10 Závěrečná ustanovení
(1) GM si vyhrazují právo na změnu pravidel.
(2) Pokud dojde k činu, který není upraven těmito pravidly, bude se posuzovat dle závažnosti a bude na GM, jak vysoký trest zvolí.
(3) Tyto pravidla nabývají účinnosti následujícím dnem po dnu zveřejnění.

Několik pravidel, jak poznáte pravého Game Mastera(GM)
#Kdo nesplňuje následující znaky, nebo se nechová podle následujících pravidel, ten se pouze snaží vydávat se za GM a pak je dobré jeho projevy vyfotit a nahlásit.

1) Každé GM má jméno tvořeno pouze 3mi znaky a je v Guildě s názvem ADMIN a má na rameni písmeno "A". Tyto znaky nelze zfalšovat.
2) Žádné GM se vás neptá na heslo k accountu!
3) Žádné GM se vás neptá na registrační e-mail
4) GM neobchodují, nekupují a neprodávají
5) GM neslibují, že když jim dáte věc, že vám ji vytuní, nebo zexcelují

Nadávejte věci postavám, které se vydávají za GM, ani jim nesdělujte citlivé informace o svém accountu. Na heslo se vás GM ani admin nikdy ptát nebude. Pokud se na něj nekdo zeptá, jedná se o podvodníka.
Seznam GM na serveru Zde

Pokud Adminovi (MSB), nebo GMkům chcete poslat soukromou zprávu, tzv. PM, pak dodržujte tato pravidla

1) Pište kompletní identifikaci (account, jméno postavy)
2) Popište přesně váš problém bez zbytečných keců a smajlíků
3) Budete-li vyzváni k doplnění informace, nebo budete-li odpovídat na Adminovu odpověď, pak striktně používejte CITACE (Quote), které zachovává historii zprávy.

Např. Pokud mi někdo napíše žádost o delete postavy a já mu odpovím, aby mi napsal e-mail, tak pokud přijde jako odpověď pouze samotný e-mail, nejsem ochoten v té hromadě PM, které denně mám, hledat k jakému accountu patří.

Zprávy, které nebudou respektovat tato pravidla, nebudou vyřizovány.